Wizyta domowa

wizyta domowa

Wizyta to domowa
to nowa forma uslugi fizjoterapeputycznej, w której fizjoterapeuta realizuje terapię w domu pacjenta.

Przebieg wizyty domowej

Pierwsza wizyta domowa standardowo poświęcona jest głównie zapoznaniu się z problemem pacjenta. Składa się ona z wywiadu, rozbudowanej diagnostyki funkcjonalnej i palpacyjnej, różnorodnych testów funkcjonalnych, oglądaniu zdjęć RTG, MRI i innych w celu uściślenia przyczyn problemu pacjenta. Na podstawie w/w diagnostyki opracowywany jest wstępny plan terapii. Następniestosuje się formy terapii takie, któe pomogą usunąć przyczynę dysfunkcji orazi przywrócić pacjentowi sprawność i zdrowie. Czas trwania wizyty ok. 50-60 min. W przypadkach skompliowanych i trudnych czas trwania wizyty może się wydłużyć.

Każda kolejna wizyta domowa to realizacja zaplanowanej fizjoterapii. Sklada się ona z krótkiego wywiadu (czy po poprzedniej terapii jest lepiej/gorzej, jak się pacjent czuje, czy następuje poprawa, czy pogorszenie stanu zdrowia), funkcjonalnych testów kontrolnych oraz zastosowania różnych metod fizjoterapii, które najczęściej są kombinacją różnych form ćwiczeń leczniczych. Jeśli jest to konieczne korzystamy z pomocy domowników, których zdalnie uczymy, jak postępować z pacjentem w domu, w celu poprawy jego stanu zdrowia.

Integralną częścią każdej wizyty domowej jest edukacja zdrowotna pacjenta w celu profilaktyki i zapobiegania nawrotom choroby. Nasza edukacja zdrowotna polega na wytłumaczeniu pacjentowi prostym językiem budowy ciała, anatomii człowieka, fizjologii i zasad biomechaniki ruchu w zakresie potrzebnym do zrozumienia choroby i dysfunkcji pacjenta. Uczymy Pacjenta jak wykonywać czynności życia codziennego zgodnie z zasadami fizjologii i biomechaniki człowieka.

Zaleca się, aby w trakcie wizyty była obecna osoba bliska pacjentowi. W przypadkach trudnych obecność bliskiej osoby jest KONIECZNA.

Standardowo wizyta domowa traktowana jest jako całość i trwa ok. 50 min.

W przypadkach szczególnych oraz wizyty domowe poza Toruniem mogą trwać dłużej i być droższe. W tym przypadku cenę wizyty ustala się indywidualnie z pacjentem lub jego rodziną.

Przygotowanie się do wizyty domowej ze strony pacjenta

a) napisanie na kartce informacji dotyczących aktualnego problemu pacjenta bólu/dysfunkcji
b) przygotowanie danych osobistych niezbędnych do założenia karty pacjenta
c) przygotowanie się do szczegółowego wywiadu dotyczącego przyczyn bólu/dysfunkcji, jego formy, czasu trwania i dotychczasowego sposobu leczenia/fizjoterapii
d) ubranie się w strój nie krępujący ruchów
e) pacjent leżący najlepiej jak pozostanie w stroju, w którym leży
f) przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby bezpiecznie można było wykonywać takie czynności, jak sprawne przemieszczanie się (chodzenie, kładzenie się na podłodze, łóżku, wstawania i siadanie z krzesła)
g) w przypadku pacjenta leżącego przygotowanie łóżka w taki sposób, aby bezpiecznie można było wykonywać czynności życia codziennego na łóżku,
h) mentalne przygotowanie się pacjenta do diagnostyki funkcjonalnej, czyli przygotowanie do wykonywania określonych ćwiczeń (lub przymowania pozycji) w celu sprawdzenia reakcji organizmu na te ćwiczenia oraz informowanie na bieżąco fizjotearpeuty o tym jak się pacjent czuje

Zalety:

• możliwość obsługi pacjenta bez jego wychodzenia z domu
• daje możliwość szybkiej i pełnej kontroli postępów terapii bez konieczności przychodzenia pacjenta do gabinetu
• jest skuteczna przy dysfunkcjach takich, jak: bóle kręgosłupa, bóle barku, bóle kolan, bioder i innych, które nie wymagają specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego
• w sytuacjach krytycznych, kiedy pacjent ma problemy z poruszaniem się, wizyta domowa jest w zasadzie jedyną możliwością przyniesienia pacjentowi ulgi w cierpieniu

Wady:

• brak możliwości skorzystania ze specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji

 
 
 
 
 

Chcesz się zapisać już teraz??

kliknij tutaj