Telefizjoterapia

telefizjoterapia

Telefizjoterapia to nowa forma uslugi fizjoterapeputycznej, która polega na fizjoterapii z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Krótko mówiąc to zdalna forma fizjoterapii.

Realizujemy telefizjoterapię z podlądem pełnej postaci na wideo z wykorzystaniem
a) smartfona z obslugą video lub laptopa z kamerą video
b) aplikacji messenger na facebooku
c) wykorzystaniem innej aplikacji z obsługą video po dwustronnej akcepcji

Przebieg telefizjoterapii

Pierwsza telewizyta (telefizjoteapia) standardowo poświęcona jest głównie zapoznaniu się z problemem pacjenta. Składa się ona z wywiadu, rozbudowanej diagnostyki funkcjonalnej - różnorodnych testów funkcjonalnych, w celu uściślenia przyczyn problemu pacjenta. Na podstawie tej diagnostyki opracowywany jest wstępny plan terapii. Następnie stosuje się formy terapii takie, które pomogą usunąć przyczynę i przywrócić pacjentowi sprawność i zdrowie. Czas trwania wizyty ok. 50-60 mn. W przypadkach skompliowanych i trudnych czas trwania wizyty może się wydłużyć.

Jeśli pacjent posiada dodatkowe badania, które pomogą bardziej precyzyjnie określić przyczynę dysfunkcji - np. wypis ze szpitala, badania specjalistyczne, zdjęcia obrazowe RTG, MRI lub inne formy diagnostyki - zaleca się, aby skany lub kopie tych zdjęć i badań przesłać przesłać mailem na adres info@wifotan.com lub pocztą listem poleconym na adres korespondencyjny gabinetu:

Gabinet Fizjoterapii Janusz Danielczyk
87-100 Toruń
ul. Konstytucji 3 Maja 13B/41

Badania te zostaną dołączone do karty pacjenta zgodnie z zasadami RODO.

Każda kolejna telewizyta (telefizjoterapia) to realizacja zaplanowanej fizjoterapii. Sklada się ona z krótkiego wywiadu (czy po poprzedniej terapii jest lepiej/gorzej, jak się pacjent czuje, czy następuje poprawa, czy pogorszenie stanu zdrowia), funkcjonalnych testów kontrolnych oraz zastosowania różnych metod fizjoterapii, które najczęściej są kombinacją różnych form ćwiczeń leczniczych. Jeśli jest to konieczne korzystamy z pomocy domowników, których zdalnie uczymy, jak postępować z pacjentem w domu, w celu poprawy jego stanu zdrowia.

Integralnym elementem każdej telewizyty jest edukacja zdrowotnej pacjenta w celu profilaktyki i zapobiegania nawrotom choroby. Nasza edukacja zdrowotna polega na wytłumaczeniu pacjentowi prostym językiem budowy ciała, anatomii człowieka, fizjologii i zasad biomechaniki ruchu w zakresie potrzebnym do zrozumienia choroby i dysfunkcji pacjenta. Uczymy Pacjenta jak wykonywać czynności życia codziennego zgodnie z zasadami fizjologii i biomechaniki człowieka.

Każda telewizyta traktowana jest jako całość i trwa ok. 50 min.

Przygotowanie się do telerehabilitacji ze strony pacjenta

a) napisanie na kartce informacji dotyczących aktualnego problemu pacjenta bólu/dysfunkcji
b) przesłanie na adres mailowy danych osobistych niezbędnych do założenia karty pacjenta
c) przygotowanie się do szczegółowego wywiadu dotyczącego przyczyn bólu/dysfunkcji, jego formy, czasu trwania i dotychczasowego sposobu leczenia/fizjoterapii
d) ubranie się w strój nie krępujący ruchów, najczęściej będzie to strój kąpielowy, chyba, że wcześniej ustali się inny strój
e) przećwiczenie przed zabiegiem ustawień kamery w taki sposób, aby szybko można było zmieniać jej lub swoje położenie tak, aby było widać całą sylwetkę
f) przygotowanie pomieszczenia w taki sposób, aby bezpiecznie można było wykonywać takie czynności, jak sprawne przemieszczanie się (chodzenie, kładzenie się na podłodze, łóżku, wstawania i siadanie z krzesła)
g) mentalne przygotowanie się do zdalnej diagnostyki funkcjonalnej, czyli przygotowanie do wykonywania określonych ćwiczeń (lub przymowania pozycji) w celu sprawdzenia reakcji organizmu na te ćwiczenia oraz informowanie na bieżąco fizjotearpeuty o tym jak się pacjent czuje
h) dokonanie przelewem ustalonej opłaty na konto bankowe Gabinetu i przesłanie potwierdzenia wpłaty mailem. Wszystkie dane są w menu - kontakt - poniżej w linku

http://pasjonatruchu.pl/index.php?page=kontakt

Zalety:

• możliwość obsługi pacjenta bez jego wychodzenia z domu - bez problemu można przeprowadzić wywiad i diagnostykę funkcjonalna wstęną oraz różne formy kinezyterapii zdalnej
• pozwala pokonać bariery zamieszkania - można obsłużyć pacjenta praktycznie w dowolnym miejscu na ziemi bez konieczności uciążliwego dojazdu
• daje możliwość szybkiej kontroli postępów terapii bez konieczności przychodzenia pacjenta do gabinetu
• jest skuteczna przy dysfunkcjach takich, jak: bóle kręgosłupa, bóle barku, bóle kolan, bioder i innych, które nie stanowią zagrożenia życia lub kalectwa.
• przy podglądzie całej postaci na wideo przebieg wizyty jest bardzo podobny do wizyty w gabinecie.
• w sytuacjach krytycznych telefizjoterapia organiczona tylko do wywiadu i edukacji zdrowotnej jest w zasadzie jedyną możliwością przyniesienia pacjentowi ulgi w cierpieniu

Wady:

• ograniczona i mniej dokładna diagnostyka funkcjonalna
• fizjoterapia zasadniczo ogranicza się do kinezyterapii i edukacji zdrowotnej
• bardzo łatwo o pogorszenie stanu zdrowia pacjenta
• wymaga profesjonalizmu i doświadczenia od fizjoterapeuty
• brak bezpośredniej kontroli rekcji pacjenta i jego organizmu na bodźce naturalne znacznie ogranicza również zakres usług fizjoterapeutycznych np. nierealna jest fizjoterapia kardiologiczna, pulmonologiczna lub pacjentów świeżo po jakiejkolwiek operacji tzw. fizjoterapia pooperacyjna
• niemożliwe jest przeprowadzenie zabiegów masażu, fizykoterapii i terapii manualnej
• wymaga od pacjenta i fizjterapeuty praktycznie 100% wzajemnego zauafnia, współpracy i bezwględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa
• wymaga niezadowolności łączy teleinformatycznych
• wymaga od pacjenta i fizjoterapeuty umiejętności wykorzystania łączy teleinformatycznych w praktyce

 
 
 
 
 

Chcesz się zapisać już teraz??

kliknij tutaj