Terapia naturalna bóli i przykurczy mięśni

Terapię naturalną bóli i przykurczy realizaujemy w programie TERAPIA NATURALNA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH I PRZYKURCZY MIĘŚNI. Program Terapia Naturalna Dolegliwości Bólowych i Przykurczy Mięśni opracowany przez mgr J. Danielczyka przeznaczony jest dla osób z różnymi dolegliwościami bólowymi lub przykurczami. Program ten doskonale się sprawdza jako program profilaktyki zdrowotnej dla osób w wieku 50+60+ oraz dla osób, które chcą złagodzić, a w sprzyjających okolicznościach nawet zlikwidować dolegliwości bólowe lub przykurcze.

bóle przykurcze

Podstawą tego programu są moje 35 letnie doświadczenia w zakresie ruchu oraz oddziaływania ruchu na mięśnie człowieka, które są w stanie złagodzić ból i zlikwidować przykurcze. Z mego doświadczenia wynika, że przyczyny bóli/przykurczy są ogólnie dwie. Pierwsza to różnorodne choroby na poziomie komórki np. choroby nowotworowe - i wtedy program ten nie zdaje egzaminu. Druga przyczyna to choroby narządu ruchu i inne, których przyczyną jest brak ruchu lub niedostateczna ilość ruchu. W tych przypadkach w/w program Terapii Naturalnej sie sprawdza. Można w uproszczeniu powiedzieć, że jest jeszcze trzecia przyczyna bóli/przykurczy związana ze stresującą pracą lub stresującym życiem. W tym przypadku najczęściej najpierw nastepuje pod wpływem stresu przykurcz lub nawet skurcz mięśni, który jeśli utrzymuje się w sposób ciągły i długotrwały, wywołuje ból określonej części ciała. W tym przypadku Terapia Naturalna Dolegliwości bólowych i przykurczy również zdaje egzamin.

TERAPIA NATURALNA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH I PRZYKURCZY MIĘŚNI obejmuje:
• szczegółową diagnozę dolegliwości na podst. wywiadu, historii choroby oraz diagnostyki obrazowej (RTG, Rezonans Magnetyczny)
• indywidualny dobór zestawu ćwiczeń terapii naturalnej ruchem dostosowanych do indywidualnych możliwości danej osoby i do danego schorzenia
• naukę i kontrolę prawidłowego wykonywania tych ćwiczeń
• indywidualny subtelny masaż
• kontrolę postępów terapeutycznych
• monitoring organizmu poprzez wykonywanie pomiarów tętna i ciśnienia
• współpracę z lekarzami prowadzącymi proces leczenia bóli/przykurczy

Korzyści
• zatrzymanie postępów bólowych/przykurczy
• zmniejszenie dolegliwości bólowych/przykurczy
• całkowite usunięcie bóli/przykurczy, jeśli pozwala na to stan chorobowy klienta
• otrzymanie instrukcji postępowania w przypadku nawracania bóli/przykurczy
• korzystna forma pielęgnacji zdrowia po zakończeniu leczenia
• ochrona osoby przed dalszym postępem dolegliwości bólowych/przykurczy
• możliwość skorzystania z prywatnych konsultacji medycznych współpracujących z nami lekarzy specjalistów z zakresu ortopedii, rehabilitacji i traumatologii bez kłopotliwego kilkumiesięcznego oczekiwania w kolejce

Formy ćwiczeń:
Trening personalny, ćwiczenia indywidualne na sali, zajęcia grupowe dostosowane do rodzaju bólu/przykurczu oraz możliwości zdrowotnych klienta, subtelny masaż ukierunkowany na zmniejszenie bólu/przykurczu

Pozytywne efekty zdrowotne terapii naturalnej ruchem uzyskuje się w nast. jednostkach chorobowych: takie same jak w programach Stop Dolegliwościom Kręgoslupa oraz Zdrowe Stawy. Ponadto Terapia naturalna ruchem doskonale sie sprawdza w przypadkach, gdy przyczyną dolegliwości bólowych i przykurczy jest stresujący tryb życia. Dodatkowo terapia naturalna ruchem sprawdza się w stanach pozłamaniowych, po zdjęciu różnych form unieruchamiających kończynę.

Jednostki chorobowe, przy których terapia naturalna ruchem jest niezalecana i wymaga wielkiej ostrożności oraz ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym: wszystkie jednostki chorobowe o podłożu komórkowym: choroby nowotworowe, osteoporoza, choroby nieznanego pochodzenia, stany przedoperacyjne, złamania kręgosłupa, miażdżyca tętnic i żył okołokręgosłupowych itd.

Miejsce zajęć: Toruń, ul. Żółkiewskiego 37/41, sala 106 X p. lub w domu klienta – możliwość dojazdu do klienta

Obuwie i strój: obowiązuje zmienne miękkie obuwie sportowe oraz luźny nie krępujący ruchów strój.

Więcej informacji, zapisy:
tel. 602-500-931, 696-141-444